Laptop Dell Inspiron 5421 53314G750W8

Đánh giá chi tiết

Dell Inspiron 14R N5421 (Dell Audi A4) – Dell tầm trung mỏng hơn, nhẹ hơn cùng Windows 8Xem toàn bộ bài viết

Xem hình ảnh về Dell Inspiron 5421 53314G750W8