;
Rất tiếc, iPhone 5 16GB không hỗ trợ trả góp vì không còn kinh doanh. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm khác để mua trả góp tại đây
iPhone 5 16GB