;
Rất tiếc, iPhone 5S 32GB không hỗ trợ trả góp vì không còn kinh doanh. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm khác để mua trả góp tại đây
iPhone 5S 32GB