Rất tiếc, Samsung Galaxy Note 3 không hỗ trợ trả góp vì không còn kinh doanh. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm khác để mua trả góp tại đây
Samsung Galaxy Note 3
chương trình Tuyển dụng đặc biệt cùng thegioididong.com, trước ngày 27/03/2015