Bạn vui lòng chờ trong giây lát...

Cách sử dụng hàm DSUM tính tổng có điều kiện phức tạp trong Excel có ví dụ minh họa dễ hiểu

Hàm DSUM trong Excel là hàm tính tổng dãy số với các điều kiện khác nhau dễ dàng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm SUMIF cũng như cách sử dụng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm DSUM tính tổng có điều kiện phức tạp trong Excel có ví dụ minh họa dễ hiểu.

Cách sử dụng hàm DSUM tính tổng có điều kiện phức tạp trong Excel có ví dụ minh họa dễ hiểu.

Hướng dẫn được thực hiện trên Laptop hệ điều hành Windows 10 với phiên bản Excel 2013. Bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên các sản phẩm Excel 2007, 2010, 2016, 2019 và trên các dòng laptop có cùng hệ điều hành hay dòng MacOS có cùng thao tác khác.

I. Hàm DSUM là gì? Ứng dụng của hàm DSUM trong Excel

DSUM là hàm cộng các số trong một trường hay cột trong danh sách dữ liệu thỏa mãn với các điều kiện xác định.

Ứng dụng của hàm DSUM trong Excel:

 • Tính được nhanh chóng tổng dãy số cần thiết.
 • Kết hợp nhiều dạng hàm trong Excel, thuận tiện trong công việc.

II. Cách sử dụng hàm DSUM trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm DSUM: =DSUM(database, field, criteria)

Trong đó:

 • Database: là cơ sở dữ liệu được tạo từ một phạm vi ô tham chiếu. Danh sách chứa hàng đầu tiên là tiêu đề cột.
 • Field: là chỉ rõ tên cột dùng để tính tổng các số liệu.
 • Criteria: là phạm vi ô chứa điều kiện muốn hàm DSUM kiểm tra.

Lưu ý: 

 • Có thể dùng phạm vi bất kỳ cho criteria nếu phạm vi đó chứa ít nhất 1 nhãn cột và ít nhất 1 ô bên dưới tiêu đề cột mà xác định điều kiện cho cột đó.
 • Không đặt phạm vi điều kiện ở phía dưới danh sách vì sẽ không có vị trí thêm các thông tin khác vào danh sách.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Hãy sử dụng hàm DSUM để tính tổng số tiền thu được sau khi bán sản phầm iPhone ở cửa hàng Thế Giới Di Động.

Bước 1: Bạn nhập hàm =DSUM(A2:E6,"Thành Tiền",C8:C9) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như hình.

Giải thích hàm: 

 • A2:E6: Là phạm vi cơ sở dữ liệu chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.
 • "Thành Tiền": Là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
 • C8:C9: Là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.
Nhập hàm như hình vào ô bảng tính.

Nhập hàm như hình vào ô bảng tính.

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter. Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Hãy sử dụng hàm DSUM để tính tổng số tiền sản phẩm đã bán có số lượng >=3.

Bước 1: Bạn nhập hàm =DSUM(A2:E6,"Thành tiền",C8:C9) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như hình.

Giải thích hàm: 

 • A2:E6: Là phạm vi cơ sở dữ liệu chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.
 • "Thành Tiền": Là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
 • C8:C9: Là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.
Nhập hàm như hình vào ô bảng tính.

Nhập hàm như hình vào ô bảng tính.

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter. Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 3: Hãy sử dụng hàm DSUM để tính tổng số tiền của các loại điện thoại không phải iPhone.

Bước 1: Bạn nhập hàm =DSUM(A2:E6,E2,C8:C10) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như hình.

Giải thích hàm: 

 • A2:E6: Là phạm vi cơ sở dữ liệu chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.
 • E2: Là tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
 • C8:C10: Là phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.
Nhập hàm như hình vào ô bảng tính.

Nhập hàm như hình vào ô bảng tính.

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter. Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là cách sử dụng hàm DSUM tính tổng có điều kiện phức tạp trong Excel có ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được hàm DSUM trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.

Bạn có làm được hướng dẫn này không?

Không

Cám ơn bạn đã phản hồi

Thảo luận về Bài tin game/ứng dụng tại thegioididong.com