Rất tiếc, câu hỏi bạn truy cập: www.thegioididong.com/hoi-dap/gia-ban-dien-thoai-iphone-5s-cua-thegioididong-dat-525483 không tồn tại hoặc đã bị xóa. Mời bạn tiếp tục theo dõi những câu hỏi mới nhất tại Thegioididong.com, xin cảm ơn! Đóng thông báo này