Bạn thấy nội dung này?

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về MSI CR420 (Core i5-460M 2.53 GHz)