Laptop MSI CR420 (Core i5-460M 2.53 GHz)

Xem hình ảnh về MSI CR420 (Core i5-460M 2.53 GHz)

7 phụ kiện thường mua kèm với MSI CR420 (Core i5-460M 2.53 GHz)