Laptop Sony VAIO VPC YB13KX/S (AMD E-350, 1.60 GHz)

7 phụ kiện thường mua kèm với Sony VAIO VPC YB13KX/S (AMD E-350, 1.60 GHz)