Máy tính bảng Nokia Lumia 2520 Tablet

Đánh giá chi tiết

Lumia 2520 là máy tính bảng đầu tiên do Nokia sản xuất tuy nhiên nó đã mang đến những điều tuyệt vời từ thiết kế, cấu hình, cũng như các ứng dụng được cài sẵn.Xem toàn bộ bài viết

12 phụ kiện thường mua kèm với Nokia Lumia 2520 Tablet