Quay về trang chủ trao thưởng

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng chương trình MUA MÁY TÍNH BẢNG HUAWEI - TRÚNG LOA

Kiểm tra thông tin trúng giải và nhận thưởng

KIỂM TRA
STT Họ tên SĐT Tình trạng Phần thưởng
1 Nguyễn Quốc Bình xxxx800224 Đã nhận thưởng
17/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
2 Lại Minh Phương xxxx633784 Đã nhận thưởng
22/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
3 Nguyễn Thượng Hiền xxxx114455 Đã nhận thưởng
17/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
4 Nguyễn Thanh Lộc xxxx245984 Đã nhận thưởng
20/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
5 Nguyễn Phúc Hải xxxx751899 Đã nhận thưởng
17/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
6 Đoàn Kiều Dung xxxx339439 Đã nhận thưởng
15/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
7 Đỗ Hùng Vỹ xxxx985697 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
8 Nguyễn Tài xxxx933893 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
9 DƯƠNG THỊ MỘNG TUYỀN xxxx833055 Đã nhận thưởng
19/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
10 Nguyễn Thanh Hùng xxxx118442 Đã nhận thưởng
17/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
11 TRẦN PHÚC HẬU xxxx809914 Đã nhận thưởng
19/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
12 Phan Văn Trọng Hữu (Thầy Thịnh) xxxx007677 Đã nhận thưởng
20/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
13 NGUYỄN QUỐC TUẤN xxxx419561 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
14 PHẠM THỊ THAO xxxx428416 Đã nhận thưởng
20/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
15 Lê Nhật Tuấn xxxx092314 Đã nhận thưởng
16/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
16 Đào Tô Minh xxxx223168 Đã nhận thưởng
19/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
17 Lê Đức Huy xxxx800870 Đã nhận thưởng
19/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
18 HUỲNH VĂN THUẬN xxxx815193 Đã nhận thưởng
16/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
19 Nguyễn Quốc Khanh xxxx026471 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
20 An Ngọc Hoa xxxx275629 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
21 TRƯƠNG THỊ THANH PHƯỢNG xxxx293136 Đã nhận thưởng
16/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
22 Cô Phan Ngọc Minh xxxx696367 Đã nhận thưởng
17/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
23 Nguyễn Ngọc Châu xxxx992092 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
24 NGUYỄN TẤT PHONG xxxx662689 Đã nhận thưởng
20/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
25 LÊ MỸ HẢO xxxx314516 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
26 BÙI QUANG VIỆT xxxx339363 Đã nhận thưởng
15/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
27 Trần Đức Duy xxxx236433 Đã nhận thưởng
19/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
28 Lê Hoàng Tỷ xxxx997126 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
29 Trần Văn Hải xxxx866677 Đã nhận thưởng
19/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
30 Dương Phước Thắng xxxx090124 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
31 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH xxxx191388 Đã nhận thưởng
16/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
32 Nguyễn Thị Em xxxx735966 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
33 LÊ THỊ HOÀNG NGA xxxx865849 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
34 NGÔ . MINH xxxx107335 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
35 Lěnh Trung Phi xxxx126461 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
36 TRẦN THỊ TUYẾT SA xxxx427969 Đã nhận thưởng
19/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
37 ĐÀO QUANG CHÁNH xxxx048939 Đã nhận thưởng
15/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
38 TRẦN TRUNG KIỆT xxxx784807 Đã nhận thưởng
17/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
39 Phạm Kim Hoa xxxx190086 Đã nhận thưởng
16/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
40 PHAN THŔNH PHÚ xxxx878120 Đã nhận thưởng
13/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
41 A Trung xxxx468460 Đã nhận thưởng
20/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
42 E Huy xxxx692114 Đã nhận thưởng
22/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
43 Nguyễn Đức Tài xxxx949597 Đã nhận thưởng
15/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
44 NGUYỄN KHẮC ĐẠO xxxx004529 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
45 NGUYỄN . HUY xxxx765364 Đã nhận thưởng
20/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
46 Anh Chiến xxxx653738 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
47 Trần Thanh Long xxxx674871 Đã nhận thưởng
18/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
48 Lę Chí Nhân xxxx760341 Đã nhận thưởng
21/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
49 Trịnh Công Tuấn xxxx119288 Đã nhận thưởng
16/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
50 PHẠM LÊ HOÀI AN xxxx946682 Đã nhận thưởng
16/09/2017
Loa di động Harman - KM Huawei T8
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...