Quay về trang chủ trao thưởng

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng chương trình MUA OPPO TRÚNG ĐIỆN THOẠI OPPO F3 Barcelona (Ngày trao đến 18/10/2017)

Kiểm tra thông tin trúng giải và nhận thưởng

KIỂM TRA
STT Họ tên SĐT Tình trạng Phần thưởng
1 TRẦN THỊ MƯỜI xxxx855115 Đã nhận thưởng
11/10/2017
OPPO F3 FCBRed
2 LÊ TUẤN CÔNG xxxx727788 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
3 NGUYỄN THỊ NHI xxxx671305 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
4 Nguyễn Bá Chiến xxxx707012 Đã nhận thưởng
13/10/2017
OPPO F3 FCBRed
5 Bùi Thị Kim Vân xxxx491099 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
6 ĐỖ CHÍ LINH xxxx457878 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
7 PHẠM THỊ THƯ xxxx963458 Đã nhận thưởng
14/10/2017
OPPO F3 FCBRed
8 Trương Văn Đức xxxx158640 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
9 LÊ VĂN TÝ xxxx531057 Đã nhận thưởng
14/10/2017
OPPO F3 FCBRed
10 Châu Thị Kim Tuyến xxxx033366 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
11 NGUYỄN HỮU TOÀN xxxx029047 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
12 PHẠM VĂN LÂM xxxx295685 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
13 Lê Văn Kiện xxxx633298 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
14 PHẠM THỊ OANH xxxx241012 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
15 NGUYỄN TRƯỜNG CHÚC xxxx999317 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
16 TRẦN THỊ THANH TRANG xxxx421814 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
17 Lê Văn Trường xxxx948013 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
18 Nguyễn Thị Thanh xxxx623379 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
19 Vũ Thị Liên xxxx831331 Đã nhận thưởng
10/10/2017
OPPO F3 FCBRed
20 THẠCH THỊ OANH xxxx083594 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
21 NGUYỄN THỊ THU HIỀN xxxx053269 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
22 Danh Thanh Thuý xxxx063911 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
23 LÔ ĐỨC TRÍ xxxx337269 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
24 BÙI VĂN THANH xxxx353700 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
25 Nguyễn Văn Bình xxxx842874 Đã nhận thưởng
14/10/2017
OPPO F3 FCBRed
26 Hồ Văn Thạnh xxxx230337 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
27 PHẠM ANH THƯ xxxx902366 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
28 Nguyêễn Thị Hồng xxxx666473 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
29 HOÀNG HỒNG xxxx377049 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
30 Nguyễn Hoàng Phương xxxx087361 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
31 Nghiêm Thị Kim Lan xxxx758160 Đã nhận thưởng
13/10/2017
OPPO F3 FCBRed
32 THẠCH QUỐC VIỆT xxxx237518 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
33 Vũ Quang Hiếu xxxx418638 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
34 THÁI HOŔNG LONG xxxx868649 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
35 Đỗ Thị Trí xxxx160131 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
36 ĐỖ THỊ CẢNH xxxx821612 Đã nhận thưởng
21/10/2017
OPPO F3 FCBRed
37 Huỳnh Thị Ngọc Thuyết xxxx102103 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
38 Nguyễn Thị Hải Yến xxxx890898 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
39 PHẠM ĐỨC YÊN xxxx666694 Đã nhận thưởng
10/10/2017
OPPO F3 FCBRed
40 HỒ THỊ MINH xxxx692680 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
41 NGUYỄN THANH PHƯƠNG xxxx362237 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
42 NGUYỄN VĂN QUÝ THỪA xxxx567156 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
43 Anh Thức xxxx713623 Đã nhận thưởng
18/10/2017
OPPO F3 FCBRed
44 Anh Sang xxxx816467 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
45 VÕ THANH KIỀU xxxx541097 Đã nhận thưởng
14/10/2017
OPPO F3 FCBRed
46 Nguyễn Thị Xuyến xxxx686558 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
47 NGÔ THỊ THÊ xxxx913860 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
48 NGUYỄN VĂN BÌNH xxxx436439 Đã nhận thưởng
10/10/2017
OPPO F3 FCBRed
49 Trần Đức Hải xxxx348936 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
50 Vũ Thị Thu Qúy xxxx989862 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
51 LÊ NGỌC HẢI xxxx076357 Đã nhận thưởng
13/10/2017
OPPO F3 FCBRed
52 DƯƠNG CÔNG TRỌNG xxxx573897 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
53 PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG xxxx755029 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
54 Đỗ Văn Hùng xxxx822409 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
55 Chị Huyền xxxx425338 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
56 Hồ Thị Hoà xxxx080839 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
57 VŨ QUANG THƯƠNG xxxx827948 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
58 Vi Văn Nhân xxxx498997 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
59 PHẠM THỊ THANH xxxx346158 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
60 Quách Điền Phong xxxx292913 Đã nhận thưởng
13/10/2017
OPPO F3 FCBRed
61 LÊ NGỌC LIÊN xxxx192751 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
62 BÙI THỊ BÍCH LIÊN xxxx343121 Đã nhận thưởng
13/10/2017
OPPO F3 FCBRed
63 Huỳnh Thị Thơm xxxx401052 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
64 Trần Thị Cẩm Bích xxxx405598 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
65 Nguyễn Văn Minh xxxx087563 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
66 Dương Kim Ngân xxxx942154 Đã nhận thưởng
21/10/2017
OPPO F3 FCBRed
67 NGUYỄN THU THẢO xxxx386152 Đã nhận thưởng
10/10/2017
OPPO F3 FCBRed
68 HÀ KHẮC HOÀNG xxxx511768 Đã nhận thưởng
12/10/2017
OPPO F3 FCBRed
69 Nguyễn Thị Bưởi xxxx567996 Đã nhận thưởng
14/10/2017
OPPO F3 FCBRed
70 NGUYỄN THỊ HÀ xxxx412883 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
71 LĘ MINH SANG xxxx461433 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
72 Vũ Nhật Hoàng xxxx565677 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
73 Phạm Văn Đồng xxxx775461 Đã nhận thưởng
13/10/2017
OPPO F3 FCBRed
74 Triệu Việt Hoàng xxxx673997 Đã nhận thưởng
18/10/2017
OPPO F3 FCBRed
75 Lê Mạnh Tuấn xxxx958640 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
76 Nguyễn Văn Hòa xxxx402566 Đã nhận thưởng
14/10/2017
OPPO F3 FCBRed
77 NGÔ THỊ LOAN xxxx628394 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
78 NGUYỄN MINH TÚ xxxx001112 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
79 NGUYỄN HỮU TUÂN xxxx234283 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
80 Huỳnh Thanh Danh xxxx753273 Đã nhận thưởng
13/10/2017
OPPO F3 FCBRed
81 Phan Quỳnh Chi xxxx722438 Đã nhận thưởng
14/10/2017
OPPO F3 FCBRed
82 Hoàng Thị Hợp xxxx033226 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
83 Anh Xuân xxxx676696 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
84 Phạm Thanh Hùng xxxx838478 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
85 C Hiền xxxx628953 Đã nhận thưởng
14/10/2017
OPPO F3 FCBRed
86 Nguyễn Thị Hiền xxxx376815 Đã nhận thưởng
15/10/2017
OPPO F3 FCBRed
87 VŨ XUÂN QUÂN xxxx578530 Đã nhận thưởng
17/10/2017
OPPO F3 FCBRed
88 Trần Văn Trường xxxx468117 Đã nhận thưởng
16/10/2017
OPPO F3 FCBRed
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...