Quay về trang chủ trao thưởng

Chúc mừng khách hàng trúng thưởng chương trình MUA VIVO V7- TRÚNG 7 ĐT V7 PLUS- 70 VOUCHER

Kiểm tra thông tin trúng giải và nhận thưởng

KIỂM TRA
STT Họ tên SĐT Tình trạng Phần thưởng
1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG XUÂN xxxx996979 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
2 Lê Trung Nghĩa xxxx821070 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Vivo V7 + Đen
3 TRẦN TRƯỜNG GIANG xxxx161997 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
4 HUỲNH VĂN VIÊN xxxx410143 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
5 LÊ VIẾT NINH xxxx467925 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
6 TRẦN HOÀNG THIỆN xxxx884489 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
7 PHAN CÔNG NHÂN xxxx694513 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
8 VÕ TẤN HÙNG PHƯƠNG xxxx576109 Đã nhận thưởng
23/10/2017
Vivo V7 + Vàng
9 Văng Tấn Tài xxxx973171 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
10 NGUYỄN THỊ KIM CHÂU xxxx859852 Đã nhận thưởng
23/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
11 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG xxxx700939 Đã nhận thưởng
24/10/2017
Vivo V7 + Vàng
12 Nguyễn Thị Kim Duyên xxxx797952 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
13 Lý Thị Thu Thảo xxxx128480 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
14 CÔNG XUÂN NAM xxxx836110 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
15 NGUYỄN VĂN HOÀNG xxxx737214 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
16 Nguyen Van Tong xxxx297841 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
17 Bůi Běnh Quang xxxx109749 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
18 Lê Thị Cẩm Vân xxxx449834 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
19 DƯƠNG THẾ TÚ xxxx580871 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
20 Trương Hoàng Anh xxxx977339 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
21 NGUYỄN HÀ MINH THÁI xxxx229712 Đã nhận thưởng
23/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
22 Anh Tiến xxxx712781 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
23 LÝ . MINH xxxx977975 Đã nhận thưởng
23/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
24 LÊ THANH THUẤN xxxx280186 Đã nhận thưởng
20/10/2017
Vivo V7 + Đen
25 Phạm Quốc Thịnh xxxx512270 Đã nhận thưởng
23/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
26 Phạm Đức Hùng xxxx305655 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
27 TRŔ . BĚNH xxxx811411 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
28 NguyễN Quang Vương xxxx709802 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
29 HOÀNG THỊ HẢO xxxx345818 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
30 Anh Nam xxxx688931 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
31 Phạm Thị Ngọc Bích xxxx517504 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
32 TRẦN VĂN TIẾN xxxx036626 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
33 LƯU TÀI NGHIỆP xxxx475147 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
34 CHÂU THỊ ĐÀO xxxx351949 Đã nhận thưởng
24/10/2017
Vivo V7 + Vàng
35 DƯƠNG PHƯƠNG TRUNG xxxx838318 Đã nhận thưởng
20/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
36 Chị Tú Anh xxxx916171 Đã nhận thưởng
24/10/2017
Vivo V7 + Vàng
37 Văn Thị Thu Thủy xxxx988248 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
38 NGUYỄN ĐỨC QUY xxxx012171 Đã nhận thưởng
23/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
39 NGUYỄN QUỐC KHỞI xxxx183922 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
40 Trần Trọng Tín xxxx798584 Đã nhận thưởng
20/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
41 HUỲNH THỊ NGỌC SƯƠNG xxxx610801 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
42 LÝ NGỌC XOÀN xxxx567032 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
43 Bůi Thŕnh Nông xxxx823968 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
44 Anh Vũ Hoàng xxxx492929 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
45 LƯƠNG DUY HOÀNG xxxx947966 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
46 Anh TUẤN xxxx115696 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
47 Nguyễn Tuấn Quang xxxx702273 Đã nhận thưởng
24/10/2017
Vivo V7 + Đen
48 Đào Tấn Thiện xxxx641751 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
49 Nguyễn Thị Tuyết xxxx169649 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
50 NGUYỄN HỮU THỪA xxxx364848 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
51 Nguyễn Minh Trí xxxx272798 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
52 ĐỖ MINH TRÍ xxxx677993 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
53 TRẦN THỊ THU NGÂN xxxx379320 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
54 Võ Viết Mãn xxxx153500 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
55 Lê Đình Gia Hy xxxx853664 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
56 TRẦN THỊ THẮM xxxx000292 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
57 Nguyễn Đình Ân xxxx603354 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
58 HUỲNH VĂN THÁI xxxx768526 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
59 LÊ TẤN TÀI xxxx982171 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
60 Vu Van Nam xxxx483618 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
61 CHÂU THỊ NGỌC CẨM xxxx012927 Đã nhận thưởng
20/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
62 Công xxxx090979 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
63 Huỳnh Thị Bích Huyền xxxx160220 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
64 lê quốc trịnh xxxx566672 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
65 TRẦN VĂN HÙNG xxxx118566 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
66 HUỲNH THỊ MỸ HẰNG xxxx082875 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
67 Đào Văn Dân xxxx788401 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
68 TRẦN QUANG HUY xxxx917400 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
69 Danh Hŕ xxxx207284 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
70 BÙI THỊ HƯỜNG xxxx840086 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
71 Nguyễn Đức Nhật xxxx729000 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
72 Đỗ Văn Cảnh xxxx781522 Đã nhận thưởng
20/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
73 PHAN TẤN TÀI xxxx410057 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
74 BÙI THỊ MINH NGA xxxx831463 Đã nhận thưởng
21/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
75 Phan Thị Phước xxxx336325 Đã nhận thưởng
20/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
76 Nguyễn Văn Hiền xxxx297623 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
77 võ ngọc cẩm xxxx362335 Đã nhận thưởng
22/10/2017
Phiếu mua hàng CT vivo 2 triệu (EV)
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...