Máy tính bảng Asus Fonepad 7 3G 8GB (ME371MG)

Đánh giá chi tiết

Asus không phải là công ty đầu tiên khi bạn nghĩ đến ý định mua máy tính bảng, tuy nhiên những gì mà Asus đã làm gần đây khiến bạn phải nghĩ lại. Google Nexus 7 đã chứng minh điều đó và gần đây nhất đó chính là Asus FonePad, một máy tính bảng lai điện thoại thông minh.Xem toàn bộ bài viết

Xem hình ảnh về Asus Fonepad 7 3G 8GB (ME371MG)

10 phụ kiện thường mua kèm với Asus Fonepad 7 3G 8GB (ME371MG)