Bạn thấy nội dung này?

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về palmOne Treo 650