Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Võ Minh Hậu 05/11/10
Phần 1: Hướng dẫn tạo nhạc chuông tin nhắn.
 

Bước 1: Download iTunes tại http://www.apple.com/itunes/download/, cài đặt và chạy chương trình.

Bước 2: Nhấp chuột vào thanh menu Edit, chọn Preferences

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Chọn tiếp vào mục Import settings.

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Tại Import Using chọn AIFF Encoder , nhấp OK.

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Bước 3: Mở thư viện bài hát có trong iTunes mà bạn muốn trích xuất nó làm chuông tin nhắn. Bạn mở bài nhạc đó và và tự chọn ra đoạn nhạc yêu thích chỉ được phát trong vòng 5 giây. 

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Bước 4: Nhấp chuột phải trên bài hát đó, rồi chọn Get Info.

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Bước 5: Nhấp vào thẻ Options và chọn thời điểm bắt đầu và kết thúc.

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

 Bước 6: Nhấp chuột phải trên file bài hát chọn Create AIFF VersionBây giờ sẽ có một file mới xuất hiện trên iTunes, đây là file bạn trích xuất từ file gốc và được lấy để làm chuông tin nhắn. 

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone
Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Bước 7: Chọn, kéo thả file này lên desktop. 

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Bước 8: Bạn không nên để đuôi file hiển thị trên máy tính, sau đó đổi tên file lại là sms-received6.caf. Ta đã có file này là nhạc chuông tin nhắn, mời các bạn đón đọc phần 2 để xem các bước hướng dẫn chuyển file này vào iPhone và sử dụng. 

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone


Phần 2: Đưa nhạc chuông đó vào iPhone và sử dụng


Bước1: Download iPhone Explorer cho hệ điều hành Windows/Mac tại http://www.macroplant.com/iphoneexplorer/ và cài đặt nó trên máy, ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng SSH into để chuyển dữ liệu từ máy tính sang iPhone.


Bước 2: Kết nối iPhone với máy tính qua cáp nối và chạy chương trình iPhone Explorer.

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Bước 3: Tìm đến  Root Directory và mở thư mục UISound. 
Có sáu tập tin nằm trong thư mục iPhone SMS / Text message được sử dụng mặc định là chuông tin nhắn. 

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone
Bước 4: Đầu tiên, bạn nên lưu trữ các chuông tin nhắn này lại bằng việc đổi tên theo kiểu như sau, ví dụ: sms-received6.caf thành sms-received6.caf.bak
Bước 5: Kéo thả file trên desktop vào thư mục theo đường dẫn như sau: /System/Library/Audio/UISounds

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone
Bước 6: Đóng iPhone Explorer lại, tắt và khởi động lại iPhone.
Bước 7: Mở iPhone, chọn Settings > Sound.
Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Chọn tiếp New Text Message

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

Chọn nhạc chuông Electronic, đây là nhạc chuông mặc định thứ 6 và bạn sẽ ghi đè nhạc chuông tự chế của mình vào nhạc chuông này.

Tự tạo nhạc chuông tin nhắn cho iPhone

XUÂN CẢNH (Theo Trickyways)

Hãy để lại thông tin để được hỗ trợ khi cần thiết (Không bắt buộc):
Bài viết liên quan
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhất Bình luận hay Xếp theo:
Mọi người đang chờ bình luận đầu tiên của bạn đấy