Điện thoại LG Optimus 3D Max P725

Đánh giá chi tiết

Thân máy mỏng hơn và nhẹ hơn Xem toàn bộ bài viết

11 phụ kiện thường mua kèm với LG Optimus 3D Max P725